Affärslivet i Vadstena

Som tätort i Vadstena kommun har orten ett varierat affärsliv med möjlighet till service inom olika områden för fler än dem som bor i huvudorten. Det faktum att Vadstena tar emot turister bidrar också till att affärslivet kan sägas vara lite större än i många orter av motsvarande storlek. Många näringsidkare i Vadstena är mer eller mindre beroende av turister och därför är affärslivet mer omfattande på sommaren då tillströmningen av tillresta är som störst. Man brukar säga att omkring 300 000 turister besöker Vadstena varje år och det är mycket för en ort som har mindre än 6000 bofasta invånare. I det här inlägget ska vi titta närmre på vad du kan förvänta dig av affärslivet i Vadstena.

Medeltida liv och tillverkningsindustri

Klosterlivet är viktigt i Vadstena

Här hittar man ett flertal verksamheter som tar avstamp i det faktum att detta är en mycket gammal stad med ett stort kulturarv där Vadstena Kloster är en viktig del av ortens identitet. Fredriksons Verkstads AB är den största privata arbetsgivaren i kommunen med 175 anställda (2017). Det är ett av flera stora tillverkningsföretag i Vadstena. Oavsett inom vilken bransch ett företag verkar har factoring blivit en mycket användbar och populär tjänst som innebär att större resursers frigörs till företagets kärnverksamhet. Det är särskilt viktigt för små företag i mindre kommuner där det kan vara besvärligt att hitta experter på finansiella tjänster lokalt.

Vård och omsorg är en viktig del av affärslivet

Vadstena kommun har arbetat på ett målmedvetet sätt med att utveckla småföretagarandan och inte minst inom turismnäringen finns många arbetsgivare med bara ett fåtal anställda. Det är förhållandevis enkelt att starta ett företag här. Av tradition är detta en ort där sektorn vård och omsorg varit stor i förhållande till befolkningsmängden. Under en stadsvandring i Vadstena kan du lära dig mer om hur affärslivet sett ut på orten under olika historiska epoker.