Den Heliga Birgitta och hennes kloster

 

På tidigt 1300-tal föddes det en flicka till en av Sveriges ledande stormannaätter som fick heta Birgitta. Hon var ett märkligt barn som från ung ålder påstod sig uppleva visioner och ha kommunikation med jungfru Maria och helgonen. Landet, som på den tiden var katolskt, hade många kyrkor och pilgrimsorter och den unga Birgitta fascinerades av Bibelberättelserna och helgonlegenderna.

Efter att hennes mor hade gått bort blev Birgitta, blott tretton år gammal, bortgift med en man som hette Ulf och tillsammans kom de att genomföra ett flertal pilgrimsresor. Trots att Birgitta från början inte alls ville gifta sig utan istället ägna sitt liv åt Jesus så kom äktenskapet att bli lyckligt och hon födde hela åtta barn. Maken insjuknade dock och dog, varav Birgitta tog av sig vigselringen och hädanefter betraktades sig själv som Kristi brud.

Birgittas liv kom att kantas av ständiga visioner och budskap från ovan och inte sällan var de av politisk art. Efter resor till Rom, Italien och det Heliga landet lyckades hon få påvligt tillstånd att grunda ett eget kloster i Sverige men avled innan hon hann se det färdigställt. Klostret i Vadstena invigdes år 1384, elva år efter den sjuttioårige Birgittas död i Rom. Ytterligare sju år senare helgonförklarades hon av påven och sedan år 1999 har den katolska kyrkan också upphöjt henne som ett av Europas skyddshelgon.

Både och under och efter den heliga Birgittas liv på jorden fanns det både hängivna beundrare och skarpa kritiker till hennes person. Vissa ansåg henne vara en gudagåva medan andra beskrev henne som spritt språngande galen. Oavsett tycke så står hennes kloster fortfarande kvar, även om det idag endast består av nunnor, och hennes reliker förvaras här i ett speciellt skrin. Nunnorna tillhör den så kallade Den helige Frälsarens order och även om det stängdes på 1500-talet i och med Gustav Vasas reformation är det återupprättat sedan år 1935.

Förutom dess kyrka och själva bostadsområdet består klostret även av ett gammalt sinnessjukhus, fängelse och veteransjukhus som inrättades under tiden då klostret inte var bebott av munkar eller nunnor. Man kan idag även gå på värdshus här, liksom bo på hotell och besöka dess fina museum och klosterbutik. Här hålls även speciella utställningar och föreläsningar och nunnorna inbjuder glatt besökare att komma på mässor och frågestunder.