Historiska byggnader i Vadstena

Vadstena har en lång historia, då det finns spår av bosättningar på stadens moderna plats ända sedan järnåldern. Man har också hittat spår av en större gård i Vadstena som stammar från 1000-talet eller tidigare än så. Genom Vadstenas mer än 1000-åriga historia har självkart en mängd byggnader uppförts och rivits och uppförts igen, och lyckligtvis står många av dem kvar än idag. Förutom Vadstena slott, som härstammar från 1500-talet, finns byggnader som både föregår slottet och som har byggts senare under historien.

En byggnad som har längre anor än slottet är till exempel Vadstena rådhus. Det byggdes under 1400-talet, vilket gör det till Sveriges idag äldsta bevarade rådhus. När rådhuset först uppfördes, på 1460-talet, bestod byggnaden av ett hus med två våningar och torvtak. I början av 1500-talet byggdes tornet till.

Även mindre byggnader kan dateras före slottet, som Mårten Skinnares hus. Mårten Skinnare var en av de rikaste männen i Sverige under tidigt 1500-tal, och var handelsman till yrket. Han försörjde sig framförallt på att sälja pälsar och skinn, varifrån hans namn stammar – hans verkliga efternamn var Nilsson. Mårten Skinnares hus kom till efter att Mårten Skinnare tilldelats tre tomter av Vadstena kloster år 1519, som låg längs med klostermuren. Där uppförde Mårten Skinnare tre byggnader, inklusive den som skulle komma att kallas Mårten Skinnares hus, som tillsammans bildade Vadstena hospital, ett sjukhus för de fattiga i staden.

Självklart går det inte heller att tala om Vadstena utan att nämna just Vadstena kloster, och kanske framförallt dess intilliggande klosterkyrka. Kyrkan uppfördes enligt anvisningar från heliga Birgitta under den andra halvan av 1300-talet; när klostret invigdes år 1384 fanns redan en träkyrka på platsen. Stenkyrkan som står på platsen idag invigdes år 1430, och är en av de största medeltida kyrkorna i Sverige. Kyrkan är byggd av kalksten som kommer från den omgivande trakten, och eftersom stenen gör att kyrkan i vissa ljus drar åt blått kallas Vadstena klosterkyrka också för Blåkyrkan. Förutom att kyrkan i sig är vacker att se på, lockas många att besöka den för att det i kyrkan förvaras vad som enligt legenden är heliga Birgittas reliker.

En något mer modern byggnad, som stammar från 1670-talet, är Gottfrid Larsson-gården. Den har under sin historia framförallt varit bostad, men idag inryms Vadstena Spetsmuseum i gårdens lokaler.

Ett problem som kommuner som Vadstena, med många historiska byggnader, måste hantera regelbundet är renovering och restaureringar av byggnaderna, för att bibehålla deras skick och bevara deras historia. Vadstena rådhus renoverades till exempel både år 1915 och år 1958, då man bland annat lade ett koppartak på byggnaden. Det är dock inte bara byggnader som är flera hundra år gamla som kan behöva en uppfräschning – det räcker med att exempelvis ett kök eller ett badrum har några årtionden på nacken för att en renovering ska kännas välbehövd. På Byggmax.se hittar du allt du behöver för att renovera ett modernt hem, från material till verktyg, vilket betyder att det i alla fall är mycket lättare att renovera i sitt eget hem än i byggnader med historisk värde.